ประกาศผล โครงการสมุดสร้างอนาคต ปี 2

เรา, อุตสาหกรรมสมุดไทย ผู้ผลิตสมุดภายใต้เครื่องหมายการค้า “TBI”, 🎉ขอแสดงความยินดีกับ 24 โรงเรียนตามรายนามต่อไปนี้ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “สมุดสร้างอนาคต ปี 2”

1. โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดทุ่งเหียง
2. โรงเรียนเฮงฮั้ว
3. โรงเรียนบ้านหนองหวาย
4. โรงเรียนบ้านปางกิ่ว (ศุภสิทธิ์มหาคุณ)
5. โรงเรียนบ้านป่าตึง
6. โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
7. โรงเรียนวัดกองทราย
8. โรงเรียนวัดจิกพนม
9. โรงเรียนบ้านตาโหงก
10. โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
11. โรงเรียนบ้านดอนเงิน
12. โรงเรียนบ้านขุนสาใน
13. โรงเรียนบ้านแม่โถใต้
14. โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ
15. โรงเรียนบ้านสาคอ
16. โรงเรียนบ้านพุคาย
17. โรงเรียนบ้านหนองปีกนก
18. โรงเรียนบ้านซำไฮ
19. โรงเรียนบ้านปวนพุ
20. โรงเรียนบ้านปางสา
21. โรงเรียนวัดท่าทอง
22. โรงเรียนบ้านศาลา
23. โรงเรียนบ้านนาบัว
24. โรงเรียนบ้านโนนกุง

ทางเราจะติดต่อกลับภายในเดือนนี้ เพื่อประสานงานผลิตและจัดส่งสมุด 📚ในลำดับต่อไป

สุดท้ายเราขอขอบคุณทุกๆ โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการและทุกท่านที่ให้ความสนับสนุน เรายินดีและมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนเล็กๆ ส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กไทย🏫 แล้วไว้พบกันใหม่ใน โครงการ “สมุดสร้างอนาคต ปี 3” ประมาณช่วงเดือนตุลาคม 2562

ขอบพระคุณครับ 🙏🏽

#สมุดสร้างอนาคต #bookforfuture #สมุดสร้างอนาคตปี2 #บริจาคสมุด#แจกสมุดโรงเรียน #แจกสมุดนักเรียน #แจกสมุดตราโรงเรียน#อุตสาหกรรมสมุดไทย #tbi