ประกาศผล 24 รร ที่ได้รับการคัดเลือก

เรา, อุตสาหกรรมสมุดไทย ผู้ผลิตสมุดภายใต้เครื่องหมายการค้า “TBI”, 🎉ขอแสดงความยินดีกับ 24 โรงเรียนตามรายนามต่อไปนี้ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “สมุดสร้างอนาคต ปีที่ 4”

1. โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม เพชรบูรณ์
2. โรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์(บ้านบ่อก๊าง) เชียงราย
3. โรงเรียนบ้านบุตาโสม สุรินทร์
4. โรงเรียนวัดคูหาใน ( พระครูยอดอุปถัมภ์ ) สงขลา
5. โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ปราจีนบุรี
6. โรงเรียนบ้านน้ำปลามุง แม่ฮ่องสอน
7. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนสะพาน 1 กรุงเทพ
8. โรงเรียนบ้านศิริพัฒนา ยโสธร
9. โรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน เชียงราย
10. โรงเรียนบ้านทรายแก้ว สุราษฏร์ธานี
11. โรงเรียนห้วยข้าวก่ำวิทยา พะเยา
12. โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา นครราชสีมา
13. โรงเรียนบ้านดินแดง สีลาประชารัฐ สุรินทร์
14. โรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด ตรัง
15. โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร กาฬสินธุ์
16. โรงเรียนบ้านดอนไชย ลำปาง
17. โรงเรียนบ้านอ่างหิน กาญจนบุรี
18. โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ เขียงใหม่
19. โรงเรียนวัดวังยาง นครสวรรค์
20. โรงเรียนบ้านกือยา ปัตตานี
21. โรงเรียนบ้านโพนสวางกลางเจริญ สกลนคร
22. โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน ลำปาง
23. โรงเรียนดงบังวิทยา กาฬสินธุ์
24. โรงเรียนบ้านนาคอ อุบลราชธานี

ทางเราจะติดต่อกลับภายในเดือนนี้ เพื่อประสานงานผลิตและจัดส่งสมุด 📚 ในลำดับต่อไป

สุดท้ายเราขอขอบคุณทุกๆ โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการและทุกท่านที่ให้ความสนับสนุน เรายินดีและมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนเล็กๆ ส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กไทย🏫 แล้วไว้พบกันใหม่ใน โครงการ “สมุดสร้างอนาคต ปี 5” ประมาณช่วงเดือนตุลาคม 2564

ขอบพระคุณครับ 🙏🏽

#สมุดสร้างอนาคต #bookforfuture #สมุดสร้างอนาคตปี4 #บริจาคสมุด #แจกสมุดโรงเรียน #แจกสมุดนักเรียน #แจกสมุดตราโรงเรียน #อุตสาหกรรมสมุดไทย #tbi