ประกาศผล 24 โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก

เรา, อุตสาหกรรมสมุดไทย ผู้ผลิตสมุดภายใต้เครื่องหมายการค้า “TBI”, 🎉ขอแสดงความยินดีกับ 24 โรงเรียนตามรายนามต่อไปนี้ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “สมุดสร้างอนาคต ปี 3”

1. โรงเรียนคริสเตียนแม่หละโกร จ.ตาก
2. โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา จ.เชียงราย
3. โรงเรียนชุมชนบ้านกู่ จ.เชียงราย
4. โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม จ.สงขลา
5. โรงเรียนบ้านโคกสูง สมานสามัคคี จ.บุรีรัมย์
6. โรงเรียนบ้านชำฆ้อ จ.ระยอง
7. โรงเรียนบ้านดอยคำ จ.ลำพูน
8. โรงเรียนบ้านบึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
9. โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ จ.เชียงใหม่
10. โรงเรียนบ้านร่มเกล้า จ.พิษณุโลก
11. โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง จ.เพชรบูรณ์
12. โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม จ.กาญจนบุรี
13. โรงเรียนบ้านหนองโสน จ.นครปฐม
14. โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว จ.พะเยา
15. โรงเรียนบ้านใหม่สารภี จ.เชียงใหม่
16. โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร จ.ระนอง
17. โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ จ.สระบุรี
18. โรงเรียนวัดบุญญราศรี จ.ชลบุรี
19. โรงเรียนวัดประดู่หอม จ.สงขลา
20. โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองวิทยา จ.เลย
21. โรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส จ.สระบุรี
22. โรงเรียนวัดหนองอ้อ จ.พิษณุโลก
23. โรงเรียนอนุบาลปานทิพย์ จ.ขอนแก่น
24. โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง (ปรางประณีต) มิตรภาพที่ 127 จ.พัทลุง

ทางเราจะติดต่อกลับภายในเดือนนี้ เพื่อประสานงานผลิตและจัดส่งสมุด 📚 ในลำดับต่อไป

สุดท้ายเราขอขอบคุณทุกๆ โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการและทุกท่านที่ให้ความสนับสนุน เรายินดีและมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนเล็กๆ ส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กไทย🏫 แล้วไว้พบกันใหม่ใน โครงการ “สมุดสร้างอนาคต ปี 4” ประมาณช่วงเดือนตุลาคม 2563

ขอบพระคุณครับ 🙏🏽