สมุดอื่นๆ

แบบสมุด TBI ปี 2567

TBI Notebook Collection 2024

Item no. Name Retail Price Packing/Carton Specification
No. TBI/D10-010 Comic Art ระบุราคา ณ จุดขาย 2 Gross 265 x 380 mm. 80 grams 8 sheets
No. TBI/D05-005 Anime ระบุราคา ณ จุดขาย 4 Gross 190 x 265 mm. 80 grams 8 sheet
No. TBI/OBEC-40 สมุด สพฐ 40 แผ่น ระบุราคา ณ จุดขาย 30 Doz. 160 x 235 mm. 55 grams A40
No. TBI/OBEC-80 สมุด สพฐ 80 แผ่น ระบุราคา ณ จุดขาย 15 Doz. 160 x 235 mm. 55 grams A80
No. TBI/NCS-40 สมุด ชื่อชั้นวิชา 40 แผ่น ระบุราคา ณ จุดขาย 30 Doz. 160 x 235 mm. 55 grams A40
No. TBI/NCS-80 สมุด ชื่อชั้นวิชา 80 แผ่น ระบุราคา ณ จุดขาย 15 Doz. 160 x 235 mm. 55 grams A80
No. TBI/002 สมุดเบอร์ 2 ปกเคลือบ 50 Baht 10 Doz. 195 x 310 mm. 60 grams 50 sheets
No. TBI/003 สมุดเบอร์ 2 ปกกระดาษ 35 Baht 10 Doz. 190 x 310 mm. 60 grams 50 sheets