โรงงานปลอดโควิด

โรงงานปลอดโควิด (Covid Free Factory)
ตลอดระยะเวลา 2 เดือนที่โควิด-19 ระบาดอย่างหนักในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และพื้นที่โดยรอบ พวกเราทำงานอย่างหนักเพื่อป้องกันพนักงานและครอบครัวด้วยหลากหลายมาตราการ อาทิเช่น
– ล็อคดาวน์โรงงาน (ให้พนักงานทุกคนพักในโรงงาน ห้ามเข้าออก)
– 100% work from home สำหรับพนักงานออฟฟิศ
– ไม่อนุญาติให้บุคคลภายนอกเข้า
– งดการส่งสินค้า
– แบ่งพนักงานเป็นกลุ่ม ตามหลัก bubble and seal
– ตรวจโควิดเชิงรุก
จวบจนปัจจุบัน โรงงานยังเปิดทำงานตามปกติ พนักงานทุกคนยังมีรายได้ และ ไม่สร้างภาระให้กับหน่วยงานสาธารณสุข ที่มีงานล้นมือ ต้องขอบคุณความร่วมมือ เสียสละของพนักงานทุกคน และความเข้าใจอันดีจากคู่ค้าของเรา
เราจะผ่านภัยนี้ด้วยความปลอดภัยไปด้วยกัน 🤝