5 คุณสมบัติของครูยุคใหม่ ที่เด็กๆ เทใจอยากเรียนด้วยทุกวิชา

5 คุณสมบัติของครูยุคใหม่ ที่เด็กๆ เทใจอยากเรียนด้วยทุกวิชา

เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป ความต้องการ และสิ่งต่างๆ ก็ย่อมเปลี่ยนแปลงตามนะคะ แม้แต่เรื่องของเทคนิคการเรียนการสอนต่างๆ เองก็เช่นกัน เพราะถ้าเป็นสมัยก่อน การสอนที่ดีก็คือการท่องจำ คนจะมีความคิดว่าถ้ายิ่งท่องจำได้มาก หรือมีการเคี่ยวเข็ญเยอะ ยิ่งทำให้เด็กเก่ง แต่กลับกันในทุกวันนี้ สิ่งที่จะทำให้เด็กเรียนรู้ได้ไวไม่ใช่การบังคับ ขู่เข็ญอีกต่อไป แต่เป็นความเข้าใจและคุณสมบัติของครูผู้สอนต่างหาก

❤️ใจกว้าง เปิดโอกาสให้ถามได้
เพราะครูคนเดียวส่วนใหญ่ต้องรับบทหนักสอนนักเรียนแทบทุกห้อง ทำให้ความเครียดและความกดดันสะสมจากนักเรียนอย่างมาก คุณครูส่วนมากจึงมักจะรู้สึกอารมณ์เสียเมื่อนักเรียนตอบผิด ซึ่งการที่เราแค่มีสติและให้โอกาสนักเรียนในการสอบถาม หรือไขข้อข้องใจของพวกเค้าได้ เท่านั้นก็จะทำให้นักเรียนสบายใจที่จะเรียนกับเราต่อไปแล้ว

💯ยุติธรรม ให้คะแนนไม่ลำเอียง
คนเราไม่ได้เก่งกันทุกเรื่อง ซึ่งเด็กบางคนอาจจะไม่เก่งวิชาเรา แต่เก่งอีกวิชานึง หรือเด็กบางคนอาจมีพฤติกรรมในห้องไม่เหมาะสม ชอบชวนเพื่อนคุย แต่เวลาสอบกลับทำคะแนนได้ดี เราก็ต้องแยกแยะให้ถูกต้องและให้คะแนนตามความเป็นจริงแบบไม่ลำเอียง

🚫ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของเด็ก
ในฐานะครูเราจำเป็นต้องให้คำแนะนำกับเด็กให้เดินในทางที่ถูกต้อง แต่ไม่ได้หมายความว่าเราต้องกำหนดกฎเกณฑ์เค้าทุกอย่าง ให้อิสระเค้าในการตัดสินใจทำสิ่งต่างๆ และลองผิด ลองถูกด้วยตัวเอง ก็เป็นอีกหน้าที่หนึ่งที่คนเป็นครูต้องทำ

👨‍🎓ดูแลนักเรียนทุกคนเท่ากัน
ฐานะของนักเรียนแต่ละคนอาจแตกต่างกันก็จริง แต่สิทธิความเป็นนักเรียนในการปกครองของเราต้องเท่าเทียมกันนะคะ เพราะการดูแลแบบแบ่งชนชั้น ดูแลลูกคนมีตังค์ดีกว่า จะทำให้นักเรียนเข้ากับเพื่อนได้ไม่ดี และเกิดความฝังใจในนักเรียนที่ขาดการเอาใจใส่จากเรา

🙋‍♂️เป็นกันเองกับเด็ก แต่ต้องมีขอบเขต
นักเรียนวัยประถมเป็นวัยที่ยังแบ่งแยกสิ่งต่างๆ ด้วยตัวเองยาก การที่เราทำตัวเหมือนเพื่อนเค้า อาจทำให้เด็กเกิดความรู้สึกไม่เคารพ และแสดงกิริยาไม่ดีออกมา ดังนั้นการวางตัวจึงเป็นสิ่งสำคัญ ต้องให้ความรู้สึกเป็นกันเองกับเด็ก แต่อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม

ทั้ง 5 คุณสมบัติเหล่านี้จะช่วยให้การสอนของคุณครูทุกคนมีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยให้เด็กๆ ตั้งใจเรียนมากกว่าเดิม พร้อมทั้งสร้างบรรยากาศดีๆ จนเด็กรู้สึกอยากเรียนกับเราตลอดไป

#kidteachingtips #เทคนิคการสอนเด็ก #อุตสาหกรรมสมุดไทย #สมุดนักเรียน #สมุดโรงเรียน #โรงงานสมุด #tbi #thaibook