สมุด 8 บาท

สมุด 8/15/20 บาท

สมุด 8/15/20 บาท
แบบสมุด TBI ปี 2567 ราคาขายปลีกเล่มละ 8/15/20 บาท TBI Notebook Collection 2024. Retail price @ 8/15/20 Baht/pc Item no. Name Retail Price Packing/Carton Specification No.TBI/Series 8 Series 8 8 Baht  2.5 Gross 160 x 235 mm 60 grams 36 sheets Item no. Name Retail Price Packing/Carton Specification No.TBI/Series 15 Series 15 15 Baht 20 Doz. 160 x 235 mm 60 grams 56 sheets Item no. Name Retail Price Packing/Carton Specification No.TBI/Series 20 Series 20 20 Baht 15 Doz. 160 x 235...
Read More