csr

สมุดสร้างอนาคต พร้อมจัดส่ง

สมุดสร้างอนาคต พร้อมจัดส่ง
  สมุดสร้างอนาคต📚 พร้อมจัดส่งให้น้องๆ ก่อนสงกรานต์นี้แน่นอนคร้าบ สมุดจำนวน 24,000 เล่ม ที่จะจัดส่งให้ 24 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จะพร้อมจัดส่งภายใน 2 อาทิตย์นี้ (ก่อนวันหยุดสงกรานต์) และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อม ทางเราขอชี้แจ้งรายละเอียดการจัดส่งดังนี้ 1. เราจะจัดส่งไปให้ตามที่อยู่และชื่อผู้ประสานงานที่ระบุไว้ในใบสมัคร 2. ในการจัดส่ง เราจะใช้บริษัทขนส่งที่ให้บริการรถ 10 ล้อ วิ่งระหว่างกรุงเทพและจังหวัดของท่าน และเมือจัดส่งแล้วเราจะส่งสแกนและส่งใบขนส่งไปให้ท่านเพื่อติดตามรับของ 3. เนื่องจาก โรงเรียนส่วนใหญ่อาจจะอยู่ห่างไกล ประกอบกับจำนวนห่อที่ส่งมีจำนวนไม่มาก ดังนั้นทาง...
Read More

สมุดสร้างอนาคต ปีที่ 1

สมุดสร้างอนาคต ปีที่ 1
TBI แจกสมุดโรงเรียน 📚 24,000 เล่มฟรี ภายใต้ "โครงการสมุดสร้างอนาคต (Book for Future) ปี 1 " สมัครได้แล้ววันนี้ - 31 ธันวาคม 2560 ++++++++++++++++++++++++++ 📑รายละเอียดโครงการ 🎯วัตถุประสงค์: เพื่อสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในชนบท 📒รายละเอียดการสนับสนุน: TBI มีความยินดีจะจัดทำสมุดตราโรงเรียน 40 แผ่น จำนวน 24,000 เล่ม สำหรับโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก 24 โรงเรียน (โรงเรียนละ 1,000 เล่ม) เพื่อแจกจ่ายให้กับนักเรียนสำหรับปีการศึกษา 2561 🏫โรงเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ - โรงเรียนในสังกัด สพฐ ทั่วประเท...
Read More