สมุดโรงเรียน – School Notebook

เรา, อุตสาหกรรมสมุดไทย, รับออกแบบและผลิตสมุดโรงเรียน ทั้งแบบปกย้อมพื้น พิมพ์ 1 สี และปกพิมพ์ 4 สี. ขนาดมาตรฐานที่ผลิตมีดังนี้

  • สมุด 30 แผ่น ขนาด 162.5 x 240 มม. กระดาษปอนด์นอก 55 แกรม และ 60 แกรม
  • สมุด 40 แผ่น ขนาด 162.5 x 240 มม. กระดาษปอนด์นอก 55 แกรม และ 60 แกรม
  • สมุด 60 แผ่น ขนาด 162.5 x 240 มม. กระดาษปอนด์นอก 55 แกรม และ 60 แกรม
  • สมุด 80 แผ่น ขนาด 162.5 x 240 มม. กระดาษปอนด์นอก 55 แกรม และ 60 แกรม
  • เส้นสมุดมีหลากหลายแบบให้เลือก: เส้นธรรมดา+แดง (B), เส้นครึ่งบรรทัด+แดง(D), เส้น ๕ เส้น+แดง(F), เส้นตารางกร๊าฟ+แดง (H), เส้นคู่+แดง (P) และ เส้นตารางจดการบ้าน(K)

และเพื่อเป็นการอำนวนความสะดวกให้กับลูกค้า ทางเราได้จัดแพ็คสมุดโรงเรียนราคาพิเศษโดยแบ่งเป็นแพ็คเล็ก, แพ็คกลาง และ แพ็คใหญ่ ตามรายละเอียดดังนี้

ถ้าแพ็คเกจข้างต้นยังไม่ตรงตามความต้องการ ทางเราขอรบกวนคุณลูกค้าติดต่อเรา พร้อมแจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้ เพื่อให้เราทำใบเสนอราคาต่อไป
1. ปกสมุดพิมพ์ 4 สี หรือ พิมพ์ 1 สี
2. มีพิมพ์ปกด้านในด้วยหรือไม่
3. จำนวนแผ่นรวมปก (40/80 แผ่น)
4. ลักษณะของเส้น (ธรรมดา, 5 เส้น, ครึ่งบรรทัด, กร๊าฟ)
5. ความหนาของกระดาษ (55/60 แกรม)
6. จำนวน (เล่ม)

นอกเหนือจากขนาดมาตรฐานข้างต้น เรายังรับออกแบบและสั่งทำสมุดโรงเรียนตามขนาดและความต้องการอื่นๆ ของลูกค้า. เรายินดีให้คำปรึกษาและตอบข้อสงสัย โปรดติดต่อเรา.

** รูปเส้นสมุดถูกสร้างจากคอมพิวเตอร์เพื่อการโฆษณา เส้นที่ตีลงบนเนื้อกระดาษจริง อาจจะแตกต่างจากรูป ขึ้นอยู่กับ เงื่อนไขในการพิมพ์และเนื้อกระดาษ**

We, Thai Book Industrial, could design and customize your School Notebook as per your requirements including one color printing on plain color cover or full 4 offset color printing. Our standard school notebook consist of

  • Notebook with 30 sheets size 162.5 x 240 mm paper 55 grams and 60 grams
  • Notebook with 40 sheets size 162.5 x 240 mm paper 55 grams and 60 grams
  • Notebook with 60 sheets size 162.5 x 240 mm paper 55 grams and 60 grams
  • Notebook with 80 sheets size 162.5 x 240 mm paper 55 grams and 60 grams
  • Variety of line patterns: such as Pattern B, D, F, H, P and K. Please refer above picture for detail of each pattern.

Besides above standard, we also could design and customize your unique School Notebook though matter in terms of size, line pattern, no. of sheet. Please contact and let us now your requirements.

**Above line patterns are computer generated for advertisement, actual line pattern might be slightly difference depending on printing conditions and paper itself**