สมุด 10 บาท

แบบสมุด TBI ปี 2567 ราคาขายปลีกเล่มละ 10 บาท

TBI Notebook Collection 2024. Retail price @ 10Baht/pc

Item no. Name Retail Price Packing/Carton Specification
No.TBI/Series 10 Series 10 10 Baht 25 Doz. 160 x 235 mm

60 grams

46 sheets