5 แอพแนะนำสำหรับคุณครู

5 แอพแนะนำสำหรับคุณครู

  1. Google Classroom: แพลตฟอร์มสำหรับสร้างและจัดระเบียบงาน สื่อสารกับนักเรียน และให้คะแนนงาน
  2. Kahoot!: แพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยเกมสำหรับการสร้างและทำแบบทดสอบ แบบสำรวจ และการสนทนา
  3. Quizlet: เครื่องมือการเรียนรู้สำหรับสร้างและแบ่งปันแฟลชการ์ด เกม และแบบทดสอบ
  4. Nearpod: แพลตฟอร์มการนำเสนอเชิงโต้ตอบสำหรับการนำเสนอบทเรียน การประเมิน และกิจกรรมเชิงโต้ตอบ
  5. Edmodo: แพลตฟอร์มการสื่อสารสำหรับครูและนักเรียน ช่วยให้สามารถแชร์งาน ให้คะแนน และสนทนากันได้

ขอให้คุณครู สนุกสนานกับการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาสอนเด็กๆ กันนะคร้า