พัฒนาครู

5 แอพแนะนำสำหรับคุณครู

5 แอพแนะนำสำหรับคุณครู
5 แอพแนะนำสำหรับคุณครู Google Classroom: แพลตฟอร์มสำหรับสร้างและจัดระเบียบงาน สื่อสารกับนักเรียน และให้คะแนนงาน Kahoot!: แพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยเกมสำหรับการสร้างและทำแบบทดสอบ แบบสำรวจ และการสนทนา Quizlet: เครื่องมือการเรียนรู้สำหรับสร้างและแบ่งปันแฟลชการ์ด เกม และแบบทดสอบ Nearpod: แพลตฟอร์มการนำเสนอเชิงโต้ตอบสำหรับการนำเสนอบทเรียน การประเมิน และกิจกรรมเชิงโต้ตอบ Edmodo: แพลตฟอร์มการสื่อสารสำหรับครูและนักเรียน ช่วยให้สามารถแชร์งาน ให้คะแนน และสนทนากันได้ ขอให้คุณครู สนุกสนานกับการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาสอนเด็กๆ กันนะคร้า
Read More